Aflați care sunt modificările legislative de ultimă oră cu impact semnificativ asupra antreprenoriatului!

Aflați care sunt modificările legislative de ultimă oră cu impact semnificativ asupra antreprenoriatului!

OUG115/16.12.2023, publicată în Monitorul Oficial vine cu noi măsuri de austeritate pentru toți contribuabilii, cu aplicabilitate din 01.01.2024!

MICROÎNTREPRINDERI

 • Restrângerea la maxim 1 microîntreprindere în care dețineți direct sau indirect peste 25% din capital.
 • Calcularea plafonului de 500.000 euro cumulat, prin însumarea cifrelor de afaceri ale tuturor întreprinderilor legate, în baza relațiilor de afiliere.
 • Din 2024, HORECA nu mai poate aplica impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor!
 • La microîntreprinderi dispar facilitățile privind deductibilitatea sponsorizării și redirecționarea cotei de 20% din impozit.
 • Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse și sumele reprezentând achiziția de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023.
 • Se introduce o condiție suplimentară pentru aplicarea regimului micro în anul 2024: depunerea situațiilor financiare până la data de 31.03.2024!
 • Microîntreprinderile cu activitatea suspendată la ONRC își păstrează statutul de microîntreprindere pe perioada suspendării, iar ulterior reluării activității au la dispoziție 30 de zile pentru a îndeplini condițiile de a menține acest statut.

 

IMPOZIT PE PROFIT ȘI IMPOZITUL PE VENIT

 • Deducerea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații, precum și TVA aferentă, va fi limitată la 50% dacă sediul firmei este proprietate persoanală sau se află într-o clădire rezidențială și este utilizat parțial și în scop personal.
 • Ajustările pentru deprecierea creanțelor – deductibile în proporție de 30% cu îndeplinirea unor condiții.
 • Începând cu anul 2024, pierderile fiscale se vor putea recupera doar în proporție de 70%, în următorii 5 ani consecutivi.
 • Scade limita sumelor ce pot fi deduse din impozitul pe profit prin sponsorizări, la minimul dintre: 0.15% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.
 • Contravaloarea abonamentelor, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, va fi deductibilă în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acționează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ și servicii medicale.
 • Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, sunt deductibile în limita unui plafon lunar de 100 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.
 • Incepând cu dată de 1 ianuarie 2026 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75%.

SPONSORIZĂRI PRIMITE DE ONG-URI

 • Începând cu situaţiile financiare ale anului 2023, se introduce obligativitatea unei declarații suplimentare privind  sumele primite cu titlu de sponsorizare, precum și obligația efectuării unui audit extern efectuat de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, în condițiile legii.

 

CHIRII 

 • Persoanele juridice care plătesc chirii în baza contractelor încheiate cu persoane fizice vor fi obligate să rețină la sursă impozitul pe venit de 10%, să îl declare și să îl plătească în numele proprietarului, iar acesta nu va mai avea obligația depunerii Declarației Unice, decât pentru contribuția CASS și/sau pentru alte venituri.
 • Totodată, se va aplica o cotă forfetară de 20% asupra bazei de impozitare.
 • Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor aferente anului fiscal 2023, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare în anul 2023.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, sunt obligați să declare în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, precum și venitul ales pentru care datorează contribuția.
 • Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului.

ÎN PRIVINȚA NUMERARULUI

 • Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.
 • Operațiunile de încasări și plăți efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natură și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.
 • Operațiunile de încasări și plăti efectuate între persoanele juridice rămân limitate la 1.000 lei/persoană/zi, fără a depăși în total 2.000 lei/zi, excepție în cazul magazinelor cash&carry, unde limita este 2.000 lei/persoană/zi.
 • Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei.
 • În cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor și hipermagazinelor care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane juridice în termen de două zile lucrătoare.

 

Așa cum v-am obișnuit, va suntem alături cu informații și încercăm să va recomandăm cele mai bune soluții în vederea conformării fiscale.

 0733.050.151

[email protected]

https://www.reinventconsulting.ro/

 

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind serviciile noastre, va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: [email protected].

Daca v-ati hotarat putem demara infiintarea firmei dumneavoastra la oricare din sediile noastre:

 • Sediul central situat pe: Strada Dealul Tugulea numarul 77, Sector 6 sau la unul din sediile secundare:
 • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
 • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
 • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
 • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
 • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.