Bilanțul de lichidare: Ce reprezintă? Cine vă poate ajuta?

    Un bilanț de lichidare se referă la o evaluare financiară a unei companii sau a unei organizații în momentul în care aceasta se pregătește să se închidă și să-și întrerupă operațiunile. Acesta este realizat pentru a determina activele și pasivele existente, precum și valoarea netă rezultată în urma lichidării.

De obicei, un contabil profesionist  sau o echipă de experți în lichidări sunt implicați în realizarea unui bilanț de lichidare.

Bilanțul de lichidare cuprinde de obicei următoarele secțiuni principale:

Active lichide: Aceasta include numerarul, conturile bancare și alte active lichide pe care entitatea le deține la momentul lichidării.

Active fixe: Aici se înregistrează activele fixe pe care entitatea le deține, cum ar fi proprietăți, terenuri, echipamente sau vehicule. Aceste active sunt evaluate la valoarea de lichidare, adică la prețul pe care acestea ar putea fi vândute în mod rezonabil în cadrul procesului de lichidare.

Active realizabile: reprezintă activele care pot fi convertite în numerar într-un interval relativ scurt de timp, cum ar fi creanțele.

Datorii curente: reprezintă obligațiile financiare ale entității care trebuie plătite într-un interval scurt de timp, cum ar fi facturile restante, salariile neplătite etc.

Datorii pe termen lung: cuprind obligațiile financiare ale entității care trebuie plătite într-un interval mai lung de timp, cum ar fi împrumuturile bancare.

Datorii nesigure: reprezintă datorii sau obligații cu un grad de incertitudine privind suma exactă sau momentul plății.

Capital: Aceasta reprezintă capitalul social și orice alte surse de finanțare proprii ale entității. Dacă există câștiguri din lichidare, acestea vor fi înregistrate aici.

Rezultatul lichidării: Aceasta reflectă rezultatul final al procesului de lichidare. Dacă entitatea are un rezultat pozitiv, acesta va fi distribuit către proprietari sau creditori conform legislației în vigoare. Dacă există un rezultat negativ, acesta va fi înregistrat ca pierdere și tratat conform reglementărilor legale.

Este important să menționăm că formatul și conținutul exact al bilanțului de lichidare pot varia, de aceea, este recomandat să consulțați un expert contabil pentru a obține informații specifice și precise în contextul dumneavoastră.

Bilanțul de lichidare este util pentru a evalua capacitatea unei entități de a plăti datoriile sale și de a distribui activele rămase acționarilor sau proprietarilor.

Expertul contabil va efectua următoarele activități:

Evaluarea activelor: Se va face o inventariere a tuturor activelor companiei, inclusiv numerarul, conturile bancare, stocurile, activele fixe (clădiri, mașini etc.), creanțele și alte active deținute.

Evaluarea pasivelor: Se vor identifica și evalua toate datoriile și obligațiile companiei, cum ar fi împrumuturile bancare, datoriile față de furnizori, salariile neplătite, impozitele și alte obligații financiare.

Vânzarea activelor: Dacă este necesar, activele pot fi vândute pentru a aduna fonduri pentru a plăti datoriile. În acest caz, se vor întocmi documente de vânzare și se va stabili prețul corect pentru fiecare activ vândut.

Plata datoriilor: Din fondurile obținute în urma vânzării activelor, se vor plăti datoriile în ordinea priorității. Creditorii vor primi plăți în funcție de clauzele contractuale și de ordinea preferențială a creditorilor în caz de lichidare.

Distribuția restului activelor: Dacă există fonduri rămase după plata tuturor datoriilor, acestea pot fi distribuite către acționari sau alte părți interesate, în conformitate cu structura de proprietate și legile în vigoare.

Este important să rețineți că un bilanț de lichidare trebuie realizat cu atenție și în conformitate cu reglementările legale și fiscale aplicabile. De aceea, se recomandă implicarea unor specialiști în domeniu pentru a asigura respectarea tuturor cerințelor legale și procedurilor corespunzătoare.

Acoperim o gama vastă de operațiuni contabile pentru întreprinzători așadar echipa noastră de profesioniști  vă stă la dispoziție cu mai multe informații despre această procedură și nu numai.  

Nu ezitați să consultați secțiunea noastră de servicii de evidență financiar-contabilă din linkul:

https://reinventconsulting.ro/tarife/tarife-evidenta-contabila

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind serviciile noastre, va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: [email protected].

Daca v-ati hotarat putem demara infiintarea firmei dumneavoastra la oricare din sediile noastre:

  • Sediul central situat pe: Strada Dealul Tugulea numarul 77, Sector 6 sau la unul din sediile secundare:
  • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
  • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
  • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
  • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
  • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.