Ce este cazierul fiscal și cât de important este!

Cazierul fiscal în România reprezintă un document emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și conține informații despre situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice înregistrată în sistemul fiscal românesc. Acest document atestă dacă persoana în cauză își îndeplinește obligațiile fiscale, inclusiv plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat.

Iată câteva informații despre cazierul fiscal:

Scopul cazierului fiscal - Cazierul fiscal are ca scop principal furnizarea de informații cu privire la înregistrarea și situația fiscală a unei persoane. Acesta este utilizat de către instituțiile fiscale pentru a verifica respectarea obligațiilor fiscale de către contribuabili.

Informațiile incluse - Cazierul fiscal poate cuprinde informații despre înregistrarea fiscală a persoanei, evidența plăților de impozite, taxe și contribuții sociale, eventuale penalități sau dobânzi aplicate, litigii fiscale în curs, suspendarea sau anularea înregistrării fiscale etc.

Accesul la cazierul fiscal - Accesul la cazierul fiscal este restricționat și este de obicei disponibil doar autorităților fiscale și altor instituții abilitate în acest sens. În general, o persoană poate solicita informații despre propria sa situație fiscală prin intermediul autorităților fiscale, iar o persoană juridică poate solicita informații despre situația fiscală a societății sale.

Confidențialitatea informațiilor - Informațiile din cazierul fiscal sunt considerate confidențiale și sunt protejate de lege. Utilizarea necorespunzătoare a acestor informații poate atrage sancțiuni legale.

Importanța cazierului fiscal - Cazierul fiscal este un instrument important în combaterea evaziunii fiscale și asigurarea corectitudinii plăților către bugetul de stat. El poate fi utilizat de autoritățile fiscale pentru evaluarea riscului fiscal al unui contribuabil și luarea unor măsuri corespunzătoare în cazul nerespectării obligațiilor fiscale.

Cazierul fiscal în România este utilizat de către autoritățile fiscale pentru a verifica conformitatea fiscală a contribuabililor și poate fi solicitat în diverse situații, cum ar fi:

Participarea la proceduri de achiziții publice - În cazul în care doriți să participați la proceduri de achiziții publice, autoritățile contractante pot solicita cazierul fiscal pentru a evalua riscul fiscal al companiei dumneavoastră.

Obținerea unor facilități fiscale - Unele facilități fiscale sau scutiri de impozite pot fi condiționate de prezentarea unui cazier fiscal pozitiv, care să demonstreze respectarea regulilor fiscale și inexistența datoriilor către stat.

Solicitarea unor credite sau finanțări - Instituțiile financiare pot solicita cazierul fiscal pentru a evalua solvabilitatea unei persoane sau a unei companii înainte de acordarea unui credit sau finanțări.

Participarea la licitații sau competiții publice - În cazul în care doriți să participați la licitații sau competiții publice, autoritățile pot solicita cazierul fiscal pentru a evalua eligibilitatea și conformitatea fiscală a participanților.

Pentru a obține cazierul fiscal în România, trebuie să depuneți o cerere la sediul ANAF însoțită de documentele necesare și să achitați taxa specifică pentru eliberarea cazierului fiscal. Procesul de obținere poate dura câteva zile sau săptămâni, în funcție de volumul de cereri și de procedurile interne ale ANAF. Acesta este valabil 30 de zile.

Este important să verificați site-ul oficial al ANAF sau să contactați autoritățile fiscale pentru a obține informații actualizate și detaliate cu privire la procedurile specifice și documentele necesare pentru obținerea cazierului fiscal în România.

În România, cazierul fiscal nu conține fapte propriu-zise, ci informații despre situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice înregistrată în sistemul fiscal al țării. Aceste informații se referă la respectarea obligațiilor fiscale, cum ar fi plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat.

Există câteva situații în care o persoană poate avea fapte înscrise în cazierul fiscal:

  1. Neplata impozitelor și taxelor - Dacă o persoană nu a plătit la timp impozitele și taxele datorate către stat sau nu a respectat alte obligații fiscale, acest lucru poate fi înregistrat în cazierul fiscal.
  2.  Penalități și dobânzi - Dacă o persoană a înregistrat întârzieri în plata impozitelor și taxelor și a fost penalizată sau s-au aplicat dobânzi pentru sumele restante, aceste informații pot fi consemnate în cazierul fiscal.
  3. Litigii fiscale - Dacă o persoană se află într-un litigiu fiscal cu autoritățile fiscale, acest lucru poate fi menționat în cazierul fiscal.

Este important de reținut că, cazierul fiscal este distinct de cazierul judiciar. Cazierul judiciar conține informații despre condamnările penale ale unei persoane și este gestionat de Ministerul Justiției.

Informațiile din cazierul fiscal sunt confidențiale și sunt accesibile doar autorităților fiscale și altor instituții abilitate în acest sens. Utilizarea necorespunzătoare a acestor informații poate atrage sancțiuni legale.

Pentru detalii precise despre situația fiscală a unei persoane și motivele pentru care pot apărea informații negative în cazierul fiscal, este recomandată consultarea legii fiscale și contactarea autorităților fiscale competente în România.

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind serviciile noastre, va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: [email protected].

Daca v-ati hotarat putem demara infiintarea firmei dumneavoastra la oricare din sediile noastre:

  • Sediul central situat pe: Strada Dealul Tugulea numarul 77, Sector 6 sau la unul din sediile secundare:
  • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
  • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
  • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
  • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
  • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.